BLI MEDLEM – KÖP ANDELAR

Du kan som enskild eller som förening, organisation eller företag köpa andelar i Föreningen Folkets Hus i Lysekil och bli medlem. Varje andel kostar 150 kronor.

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer, företag och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Medlem kan förvärva obegränsat antal andelar. Enskild medlem har 1 röst. Organisation representeras av 1 ombud vid ägande av 1-10 andelar, 2 ombud vid 11-20 andelar osv. Ingen får dock utse fler än 10 ombud.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av maj månad. Kallelse till stämma sker i Lysekils-Posten samt i Folkets Hus lokaler.

Folkets Hus ändamålsparagraf i våra stadgar:
§ 3 Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Läs mer!

Kontakta Folkets Hus för köp av andelar:
0523-10134 eller info@folketshuslysekil.se

Styrelsen

Viktoria Lodin
Ordförande

Norra Hamngatan 2A, lgh 1103, 45331 Lysekil
e-post:viktorialodin@outlook.com

070-67251380
Kent Fredriksson
Vice Ordförande

V. Kronbergsgatan 9, 453 33 Lysekil
e-post:fredriksson.kent@telia.com

070-212 41 12
Per Ekstedt
Kassör

V. Kronbergsgatan 5, 453 33 Lysekil
e-post:per.ekstedt@gmail.com

0523-128 00
070-214 00 29
Frida Mellgren
Sekreterare


e-post:fri.da@live.se

Mikael Mellgren
ledamot 

Gamla Landsvägen 5, 453 36 Lysekil
e-post:mellgrensbygg@telia.com

0523-14450
070-3282364
Andrea Norder
ledamot 


e-post:andrea_norder@hotmail.com

 
 
Eric Fredriksson
ledamot 

e-post:fredriksson.eric@gmail.com

 
Ragnhild Eikemo
suppelant 
Skottegatan 5, 45333 Lysekil
e-post:ragnhildeikemo@hotmail.com
070-3126220
Lars Hansson
suppelant 
Fredsgatan 13, 45334 Lysekil
e-post:lars.t.hansson@telia.com
070-3126220
Anders Johansson
supplenant

Börjessonsliden 19, 453 35 Lysekil
e-post:birgitta.anders@gmail.com

072-535 75 25

 

 

Sidan byggd av Unict i Lysekil och Strategon.